Pakket 6: Toezicht bouw (€ 395)

Als de bouw dan daadwerkelijk van start gaat is het belangrijk dat ook daadwerkelijk alles conform de tekeningen, technische omschrijving, bouwvergunning en regelgevingen uitgevoerd wordt. Wij zien namens de opdrachtgever toe op correcte uitvoering van de werkzaamheden en bewaken tijd, geld en kwaliteit!

Wat is er onder andere inbegrepen bij toezicht op de bouw?

  • Periodieke controle op de bouw
  • Opstellen bezoekrapportage
  • Overleg met de aannemers 

Ga terug naar het pakketten overzicht