Schetsontwerp Passieve Villa te Heeze

01

Deze villa wordt ontworpen en gebouwd volgens het passief bouwen principe.Passief Bouwen: feiten en cijfers

Passief Bouwen is een verzamelnaam voor die manieren van bouwen, waarbij een goed binnenklimaat wordt gerealiseerd zonder traditionele verwarmings- of koelsystemen. In technische termen betekent het meestal, dat het verwarmingsvermogen van het gebouw beperkt moet blijven tot het vermogen dat de ventilatielucht kan transporteren (in de daadwerkelijke ruimteverwarming

kan in de uitvoeringspraktijk ook anders worden voorzien dan via het ventilatiesysteem).

In verbruikseenheden betekent het globaal dat de energievraag voor ruimteverwarming en koeling beperkt moet blijven tot 15 kWh per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar. Daarnaast gelden er eisen voor de totale primaire energievraag voor alle huishoudelijke toepassingen, warm tapwater, ruimteverwarming en koeling per jaar. Duurzame energiebronnen kunnen worden ingezet om aan de resterende energiebehoefte tegemoet te komen.

Vergelijking van een gemiddelde nieuwe woning met bijvoorbeeld een passief huis levert een energiebesparing op met 80%. Meerkosten voor nieuwbouwwoningen zijn beperkt tot ongeveer 7% van de bouwprijs.

0204

Wat is Passief Bouwen?

Bij Passief Bouwen wordt ‘passieve’ energie van de zon en restwarmte optimaal benut, zodat het gebruik van energie voor verwarming (en koeling) tot een minimum beperkt kan blijven. Zo ontstaat een comfortabele, gezonde en zeer energiezuinige woning of gebouw. De uitdaging is zó te ontwerpen, dat woning of gebouw nauwelijks toevoeging van extra energie (gas, stroom) nodig heeft. De optimale benutting van passieve energie en restwarmte wordt bereikt door een combinatie van maatregelen en ontwerpeisen, zoals:

• oriëntatie op de zon: zuidzijde laat warmte binnen en voorkomt oververhitting, noordzijde isoleert

• hoge isolatiewaarden van ramen, muren, daken, vloeren en deuren

• koudebrugvrije constructies

• kieren geheel voorkomen (luchtdicht ontwerp)

• efficiënte verwarmingssystemen, zoals lage temperatuurverwarming, met bijpassende tapwaterverwarming

• warmteterugwinning uit ventilatielucht

• combinaties met duurzame energiebronnen als zonne-energie.


Ga terug naar het nieuwsoverzicht